Niko Riepponen

”Luonnonmateriaaleista puu on minulle rakkain. Puun kudos on ilman, maan, veden ja valon yhteen kutoma. Materiaalina äärimmäisen kiehtova, elävä, lämmin ja luonnollinen.”
Niko Riepponen ”Luonnonmateriaaleista puu on minulle rakkain. Puun kudos on ilman, maan, veden ja valon yhteen kutoma. Materiaalina äärimmäisen kiehtova, elävä, lämmin ja luonnollinen.”

Kuka Niko?

Niko Riepponen Liessaaressa

Ekologisuus, paikallisuus ja kestävä kehitys ovat suunnittelun kulmakiviä. 

Olen erikoistunut kaupunkiympäristön muotoiluun. Suunnittelijana olen sosiaalinen tiimityöntekijä, joka ottaa iloisesti mukaan asukkaat, lapset, vanhukset ja asiakkaan. Ratkaisuissa pyrin toteuttamaan kestävän kehityksen arvoja sosiaalisesti, ekologisesti ja esteettisesti.

Suunnitteluni perustuu kolmeen pääelementtiin: yhteisöön, taiteeseen ja oivallukseen. Näiden kolmen elementin keskinäisten suhteiden ymmärtäminen on työtäni. Yhteisö on minulle ympäristön ja siinä toimivien ihmisten luoma systeemi. Tämän systeemin halujen, luonteen ja toiveiden ymmärtäminen on olennaista suunnittelutyön onnistumisen kannalta.

Taide on se voima, joka pitää meidät elossa. Elokuvat, musiikki, maalaukset ja rakennukset ovat päivittäin ympärillämme olevaa taidetta. Toisen ihmisen luoma teos on aina kiehtova mysteeri. Kaikille tutut elementit: muodot, värit ja materiaalit ovat osa ympäristöämme ja taiteen tekemisen kautta luonteva osa tunteiden ilmaisua. Kauneus on katsojan silmässä ja  yhteisessä kaupunkitilassa katsojia riittää. Siksi juuri estetiikan ymmärrys nousee työssäni arvokkaaksi taidoksi. Miten yllättää iloisesti kauniilla toimivalla muodolla ja väreillä sekä materiaalilla, joka kestää aikaa, käyttöä ja katseita – siinä kysymyksiä, joita kysyn usein itseltäni. 

Kun tunnen yhteisön toiveet ja haasteet sekä ympäristön erityispiirteet ja vahvuudet, on oivalluksen aika. Tätä taitoa voi kutsua muotoiluajatteluksi. Kuvaisin sitä suunnittelutyön elementtien keskinäisten suhteiden ymmärrykseksi ja vahvistamiseksi. Yhdessä oivaltaminen on mielestäni suunnittelutyön hienoimpia asioita.

Vapaa-ajallani harrastan liikuntaa (juoksua ja toiminnallista voimaharjoittelua), kokkailen ja leikin Elmeri-kissan kanssa. Kesäkauden asun Nurmijärvellä pienimuotoisesta viljelystä, hortoilusta ja sienestämisestä nauttien. Välillä innostun tekemään uuden veistoksen. Olen naimisissa luokanopettajan kanssa, enkä koskaan tee töitä syntymäpäivänäni. 

Ota yhteyttä, jos kaipaat

 • monialaista suunnittelijaa osaksi tiimiäsi
 • tilaisuuteesi innostavaa esiintyjää
 • muotoilun ja/tai suunnittelun asiantuntemusta
 • fasilitointia projekteihisi

Ota yhteyttä

  Nimi

  Sähköpostiosoite

  Aihe

  Viestisi